Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Hiiu valla 2017. aasta eelarve

Väljaandja:Hiiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 22.02.2017, 28

Hiiu valla 2017. aasta eelarve

Vastu võetud 16.02.2017 nr 83

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 ning Hiiu Vallavolikogu 18.08.2016 määrusega nr 66 kehtestatud „Hiiu valla põhimäärus“ § 26 alusel.

§ 1.   Hiiu valla 2017.aasta eelarve kinnitamine

  Kinnitada Hiiu valla 2017. aasta eelarve:
  1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
  2) eelarve meetmete lõikes vastavalt lisale 2.

§ 2.   Tegevusprojektide kaasfinantseerimine

  Tegevusprojektide kaasfinantseerimise suuruseks omafinantseerimise fondist on 15% projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui 320 eurot.

§ 3.   Rakendussäte

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2017.

Jüri Ojasoo
vallavolikogu esimees

Lisa 1  Koondeelarve

Lisa 2  Eelarve meetmete lõikes

/otsingu_soovitused.json