Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Võru valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 22.02.2019, 14

Võru valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 13.02.2019 nr 64
Rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2019.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja Võru Vallavolikogu 12.09.2018 määruse nr 49 „Võru valla finantsjuhtimise kord“ § 6 lõike 12 alusel.

§ 1.   Valla eelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud

  Kinnitada Võru valla 2019. aasta eelarve kogumahus 17 315 210 eurot vastavalt käesoleva määruse lisadele, s.h:
  1) põhitegevuse tulud summas 15 862 679 eurot (Lisa 1);
  2) põhitegevuse kulud summas 15 852 530 eurot (Lisa 2);
  3) investeerimistegevus summas 1 081 115 eurot (Lisa 3);
  4) finantseerimistegevus summas 396 410 eurot (Lisa 4);
  5) likviidsete varade muutus summas 674 556 eurot (Lisa 5).

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2019. a.

Aare Hollo
volikogu esimees

Lisa 1. Põhitegevuse tulud

Lisa 2. Põhitegevuse kulud

Lisa 3. Investeerimistegevus

Lisa 4. Finantseerimistegevus

Lisa 5. Likviidsete varade muutus

/otsingu_soovitused.json