HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24² lõikes 3 lasteasutuse pidaja pädevusse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24² lõikes 3 lasteasutuse pidaja pädevusse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele - sisukord
  Väljaandja:Narva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2013, 36

  Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24² lõikes 3 lasteasutuse pidaja pädevusse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele

  Vastu võetud 23.09.2010 nr 31
  jõustumine 26.09.2010

  Määrus kehtestatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõikele 2 Linnavolikogu määrab:

  § 1.   Delegeerida koolieelse lasteasutuse seaduse § 24² lõikes 3 lasteasutuse pidaja pädevusse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 26 lõigetes 2 ja 3, § 38 lõigetes 1 ja 3, § 71 lõigetes 5 ja 6, § 78 lõikes 3 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamine Narva Linnavalitsusele.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 17.06.2010 määrus nr 24 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42² lõikes 3 kooli pidaja pädevusse antud ülesande lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele“ ja Narva Linnavolikogu 16.08.2007 määrus nr 30 „Klassi täituvuse piirnormi muutmisest“.

  § 3.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

  Mihhail Stalnuhhin
  Linnavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json