Teksti suurus:

Märjamaa valla 2013. aasta eelarve

Märjamaa valla 2013. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
  Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2013, 42

  Märjamaa valla 2013. aasta eelarve

  Vastu võetud 19.03.2013 nr 108

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktid 1 ja 8, § 38 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Märjamaa valla 2013. aasta eelarve (lisatud).

  § 2.   Lubada vallavalitsusel võtta pikaajalist laenu investeeringute katteks 140 000 euro ulatuses.

  § 3.   Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2013.

  § 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Villu Karu
  Volikogu esimees

  Lisa Märjamaa valla 2013.aasta eelarve

  /otsingu_soovitused.json