Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Akadeemilise kraadi eest lisatasu maksmise kord

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2013, 50

Akadeemilise kraadi eest lisatasu maksmise kord

Vastu võetud 18.03.2013 nr 13
jõustumine 01.04.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 alusel.

§ 1.   Lisatasu akadeemilise kraadi eest

  (1) Paikuse Vallavalitsuse hallatavate asutuste akadeemilise kraadiga töötajatele makstakse lisatasu:
  1) magistrikraadi eest 10 protsenti põhipalgast;
  2) doktorikraadi või sellega võrdsustatud kraadi eest 20 protsenti põhipalgast.

  (2) Lisatasu makstakse töötajale ühe akadeemilise kraadi eest.

  (3) Mitut akadeemilist kraadi omavale töötajate makstakse lisatasu kõrgema kraadi järgi.

§ 2.   Lisatasu määramine

  (1) Lisatasu saamiseks esitab töötaja asutuse juhile oma akadeemilist kraadi tõendavad dokumendid.

  (2) Lisatasu määrab asutuse juht oma käskkirjaga.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillist 2013.

Mait Talvoja
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json