Tervishoid

Teksti suurus:

Misso valla terviseprofiili kinnitamine

Misso valla terviseprofiili kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Misso Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2013, 69

  Misso valla terviseprofiili kinnitamine

  Vastu võetud 19.05.2011 nr 9

  Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 2, § 37, “Rahvatervise seaduse” § 10 ja Misso Vallavolikogu 20. mai 2010. a otsuse nr 1-3/29 “Misso valla terviseprofiili koostamise algatamine” alusel.

  § 1.  Kinnitada Misso valla terviseprofiil aastateks 2011-2015 vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub 25. mail 2011. a.

  Ain Pajo
  Volikogu esimees

  Lisa Misso valla terviseprofiil 2011-2015