Teksti suurus:

Rae Vallavolikogu 16. septembril 2014 vastu võetud määruse nr 11 “Rae valla eelarvest perede toetamise kord” muutmine

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2016, 19

Rae Vallavolikogu 16. septembril 2014 vastu võetud määruse nr 11 “Rae valla eelarvest perede toetamise kord” muutmine

Vastu võetud 15.03.2016 nr 45

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkt 5 alusel.

§ 1.   Rae Vallavolikogu 16. septembri 2014 määruse nr 11 “Rae valla eelarvest perede toetamise kord” preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Agu Laius
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json