SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse määrade kehtestamine

Väljaandja:Hanila Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.11.2023
Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2016, 27

Hooldajatoetuse määrade kehtestamine

Vastu võetud 12.02.2014 nr 2
RT IV, 15.02.2014, 21
jõustumine 18.02.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.03.2016RT IV, 22.03.2016, 1225.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 ja Hanila Vallavolikogu 11. märtsi 2009 määrusega nr 114 kehtestatud „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra“ § 5 alusel.
[RT IV, 22.03.2016, 12 - jõust. 25.03.2016]

§ 1.   Hooldajatoetuse määrad puudega täisealise isiku hooldajale

  Kehtestada hooldajatoetuse määrad järgmiselt:
  1) raske puudega isiku hooldajale või eeskostjale 15,34 eurot kuus;
  2) sügava puudega isiku hooldajale või eeskostjale 25,56 eurot kuus.

§ 2.   Hooldajatoetuse määrad puudega lapse hooldajale

  Kehtestada hooldajatoetuse määrad järgmiselt:
  1) 3-16 aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale 19,17 eurot kuus;
  2) 16-18 aastase sügava puudega lapse hooldajale 25,56 eurot kuus;
  3) 16-18 aastase raske puudega lapse hooldajale 15,34 eurot kuus.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json