Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.06.2017
Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2017, 4

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 14.03.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõigete 1 ja 2, § 40 lõike 1, 47 lõike 1, Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõigete 1 ja 2, § 33 lõike 1, § 40 lõike 1, Riigikogu valimise seaduse § 19 lõigete 1 ja 2, § 34 lõike 1, § 41 lõike 1 ning rahvahääletuse seaduse § 17 lõigete 1 ja 2, § 27 lõike 1 ja § 34 lõike 1 alusel.

§ 1.  Valimisjaoskondade moodustamine

  Hääletamise korraldamiseks kohaliku omavalitsuse volikogu, Euroopa Parlamendi, Riigikogu valimistel ning rahvahääletustel, moodustada Rae valla territooriumil kuus (6) valimisjaoskonda alljärgnevalt:
 1) Valimisjaoskond nr 1 asukohaga Peetri Lasteaed-Põhikool, Pargi tee 6, Peetri alevik, Rae vald – valimispiir on Peetri alevik (välja arvatud Reti tee ja Reti põik ning Johanese tee).
 2) Valimisjaoskond nr 2 asukohaga Rae Kultuurikeskus, Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald – valimispiirid on Aaviku tee, Aaviku tee põik, Aia tn, Aleviku tee, Aleviku põik, Allika, Kesk tee, Kesa, Künka, Mõisa, Ristiku, Kevade, Suve, Suve põik, Roheluse, Tammiku, Tiigi, Veetorni, Väljaku ja Võsa tn, Aruküla tee kuni majani nr 23, samuti Kurna, Aaviku ja Pildiküla külad.
 3) Valimisjaoskond nr 3 asukohaga Lagedi keskusehoone, Kooli 18b, Lagedi alevik, Rae vald – valimispiirid on Kadaka, Kopli, Soodevahe, Tuulevälja, Veneküla ja Ülejõe külad ning Lagedi alevik.
 4) Valimisjaoskond nr 4 asukohaga Jüri Raamatukogu, Laste 3, Jüri alevik, Rae vald – valimispiirid on Jüri aleviku Ehituse, Ellemäe, Hundi, Karu, Kasemäe, Kastani, Laste, Loo, Metsa, Pargi, Pihlaka, Rebase, Salu, Sookase, Sarapiku, Tammemäe, Tuule, Tuule põik, Aruküla tee alates majast nr 25, samuti Karla, Limu, Pajupea, Seli ja Vaskjala külad.
 5) Valimisjaoskond nr 5 asukohaga Vaida Raamatukogu, Vana-Vaida tee 7, Vaida alevik, Rae vald – valimispiirid on Vaida alevik, Aruvalla, Kautjala, Patika, Salu, Suuresta, Suursoo, Urvaste, Veskitaguse ja Vaidasoo külad.
 6) Valimisjaoskond nr 6 asukohaga Järveküla kool, Reti tee 20, Järveküla, Rae vald – valimispiirid on Järveküla, Rae, Uuesalu ja Lehmja külad, Assaku alevik ja Peetri alevikus asuvad Reti tee ja Reti põik ning Johanese tee.

§ 2.  Hääletamine väljaspool elukohta ja hääletamine omavalitsuse täpsusega elukoha andmetega isikutel

 (1) Valimisjaoskonnas nr 2 toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.

 (2) Valimisjaoskonnas nr 2 toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Avalikustada määruse avaldamisviide valla veebilehel.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Mart Võrklaev
vallavanem

Martin Minn
vallasekretär