Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Loksa linna 2017. aasta eelarve

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2017, 13

Loksa linna 2017. aasta eelarve

Vastu võetud 20.03.2017 nr 1
rakendatakse 01.jaanuarist 2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2, Loksa Linnavolikogu 04.10.2012 määruse nr 11 „Loksa linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 4 ja Loksa linna põhimääruse § 41 alusel.

§ 1.   Loksa linna 2017. aasta eelarve

  Võtta vastu Loksa linna 2017. aasta eelarve vastavalt määruse lisale:
  1) Põhitegevuse tulud kogumahus 3 290 443,55 eurot
  2) Põhitegevuse kulud kogumahus 3 135 832,95 eurot
  3) Investeerimistegevus summas 18 513,00 eurot
  4) Finantseerimistegevus summas -195 820,00 eurot
  5) Likviidsete varade muutus 22 696,40 eurot

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Loksa Linnavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi vastavalt klassifikaatorile.

  (2) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2017.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees

Lisa Loksa linna 2017. aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json