Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Anija vallale kuuluvates hoonetes asuvate ruumide rendihindade kehtestamine

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2018, 1

Anija vallale kuuluvates hoonetes asuvate ruumide rendihindade kehtestamine

Vastu võetud 15.03.2018 nr 17

Määrus kehtestatakse Anija vallavara valitsemise korra § 8 lg 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Anija valla hallatavate asutuste haldamisel olevate ruumide ja rajatiste rendihinnad.

§ 2.   Anija Valla Kultuurikeskuse ruumide rendihinnad

  (1) Kehra rahvamaja ruumide rendihinnad on järgmised:
  1) saali kasutamine ilma inventarita - 10 eurot tund;
  2) saali kasutamine koos inventariga – 15 eurot tund;
  3) fuajee kasutamine – 6 eurot tund;
  4) II korruse tantsusaali kasutamine – 5 eurot tund;
  5) II korruse laulutoa kasutamine – 5 eurot tund;
  6) II korruse nõupidamiste ruumi (kaminasaal) kasutamine – 7 eurot tund.

  (2) Alavare rahvamaja saali rendihind on 10 eurot tund.

  (3) Voose rahvamaja ruumide rendihinnad on järgmised:
  1) saali kasutamine – 7 eurot tund;
  2) köögi kasutamine – 4 eurot tund.

  (4) Piletite müügiga korraldatavatel üritustel on rendi hind 10% piletimüügitulust kuid mitte vähem kui on määratud ruumi kasutamise rendihind.

§ 3.   Aegviidu Rahvamaja ruumide rendihinnad

  Aegviidu Rahvamaja ruumide rendihinnad on järgmised:
  1) saali kasutamine – 10 eurot tund;
  2) saali kasutamine seminariruumina – 50 eurot ühekordse tasuna (kellaaegadel 9.00 – 17.00);
  3) saali kasutamine peoruumina – 100 eurot ühekordse tasuna (kellaaegadel 18.00 – 8.00);
  4) Aegviidu noortekeskuse ruumi kasutamine – 10 eurot tund, alates 3-ndast tunnist 5 eurot tund.

§ 4.   Kehra Gümnaasiumi ruumide rendihinnad

  Kehra Gümnaasiumi ruumide rendihinnad on järgmised:
  1) aula kasutamine – 10 eurot tund;
  2) võimla kasutamine – 10 eurot tund;
  3) arvutiklassi kasutamine – 20 eurot tund;
  4) klassiruumi kasutamine – 5 eurot tund.

§ 5.   Alavere Põhikooli ruumide rendihinnad

  Alavere Põhikooli ruumide rendihinnad on järgmised:
  1) spordisaali kasutamine – 10 eurot tund;
  2) arvutiklassi kasutamine – 20 eurot tund;
  3) söögisaali kasutamine – 10 eurot tund.

§ 6.   Aegviidu Kooli ruumide rendihinnad

  Aegviidu Kooli ruumide rendihinnad on järgmised:
  1) klassiruumi kasutamine – 4 eurot tund;
  2) ööpäevane klassiruumi kasutamine – 40 eurot ööpäev.

§ 7.   Kehra Kunstidekooli saali rendihinnad

  Kehra Kunstidekooli ruumide kasutamise rendihinnad on järgmised:
  1) saali kasutamine – 5 eurot tund:
  2) klassiruumi kasutamine – 5 eurot tund.

§ 8.   Kehra Sotsiaalkeskuse saali rendihind

  Kehra Sotsiaalkeskuse saali kasutamise rendihind on 4 eurot tund.

§ 9.   Anija Valla Noortekeskuse ruumide rendihinnad

  Kehra noortekeskuse ruumide rendihinnad on järgmised:
  1) saali kasutamine – 7 eurot tund;
  2) köögi kasutamine – 3 eurot tund;
  3) arvutiklassi kasutamine – 3 eurot tund;

§ 10.   Lasteaed Lepatriinu saali rendihind

  Lasteaed Lepatriinu saali kasutamise rendihind on 5 eurot tund.

§ 11.   Aegviidu Lasteaia ruumide rendihinnad

  Aegviidu Lasteaia ruumide rendihinnad on järgmised:
  1) ruumi kasutamine – 4 eurot tund;
  2) ööpäevane ruumi kasutamine – 40 eurot ööpäev.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Vallavalitsuse ja valla allasutuste poolt ürituste korraldamisel renti ei maksta.

  (2) Määrata Anija vallale kuuluvates hoonetes asuvate ruumide kasutusse andmist otsustavaks ja korraldavaks isikuks hoonet haldava asutuse juht.

  (3) Kasutusaega arvestatakse täistundides.

  (4) Kasutusse andmist korraldav isik võib üle 8 tunniliste ruumide rentide puhul rakendada kokkuleppehinda.

  (5) Laste gruppidele võib rakendada soodustust kuni 50% käesoleva määrusega kehtestatud rendihinnast.

  (6) Kasutusse andmist korraldav isik sõlmib ruumide rendile andmise kohta rendilepingu.

  (7) Renditasu laekub Anija valla eelarve tuludesse ja suunatakse vastava allasutuse eelarvesse.

§ 13.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  (1)Tunnistada kehtetuks 24.01.2013 Anija Vallavolikogu määrus nr 86 „Anija vallale kuuluvates hoonetes asuvate ruumide rendihindade kehtestamine“.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2018.

Jaan Oruaas
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json