HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2018, 22

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Vastu võetud 20.03.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 2 ja Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 21. veebruari 2018 määruse nr 6 „Pädevuse delegeerimine“ § 1 lõike 1 punkti 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib koolitöötajate koosseisu kinnitamise korda Põhja-Pärnumaa valla üldhariduskoolides.

§ 2.   Koolitöötajate koosseisu kinnitamine ja muutmine

  (1) Koolitöötajate koosseisu igaks õppeaastaks kinnitab ja õppeaasta kestel vajadusel muudab kooli direktor, arvestades vallaeelarves kooli tegevuseks kavandatud vahendeid ja õigusaktides sätestatud ülesanded.

  (2) Koolitöötajate kinnitamise või muutmise ettepaneku saadab kooli direktor koos järgmise aasta eelarvetaotlusega hiljemalt 15. septembriks vallavalitsusele.

  (3) Vallavalitsus annab direktorile nõusoleku koolitöötajate koosseisu kinnitamiseks enne eelarveprojekti esitamist volikogule.

  (4) Koolitöötajate koosseisu muutmisel eelarveaasta jooksul esitab kooli direktor koos taotlusega seletuskirja vähemalt kaks kuud enne muudatuste sisseviimist, näidates koolitöötajate koosseisu suurendamisel ära selle vajalikkuse põhjenduse ja eelarvevahendid, millest kaetakse täiendav personalikulu.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jane Mets
Vallavanem

Riini Õige
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json