Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskava 2019-2022 ja seirenäitajad” heakskiitmine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2019, 5

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskava 2019-2022 ja seirenäitajad” heakskiitmine

Vastu võetud 19.03.2019 nr 13
jõustumine 31.03.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõigete 1 ja 2 alusel ning arvestades sama seaduse § 374 lõiget 6.

§ 1.   Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskava ja seirenäitajad” heakskiitmine

  Kiita heaks Antsla vallavolikogu 18.12.2018 määrusega nr 31 heaks kiidetud Võru maakonna arengustrateegia aastateks 2035+ lisa 3 „Tegevuskava ja seirenäitajad“ (lisatud määrusele).

§ 2.   Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskava ja seirenäitajad“ avaldamine

  Paragrahvis 1 nimetatud arengustrateegia lisa 3 avaldada Antsla valla veebilehel.

§ 3.   Jõustumine

  Määrus jõustub 31. märtsil 2019 aastal.

Merike Prätz
volikogu esimees

Lisa 1 Võru maakonna arengustrateegia 2035+ Lisa 3. "Tegevuskavad ja seirenäitajad" - Seirenäitajad

Lisa 2  Võru maakonna arengustrateegia 2035+ Lisa 3. "Tegevuskavad ja seirenäitajad" - Tegevuskavad

/otsingu_soovitused.json