ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Üüri piirmäära kehtestamine

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2019, 9

Üüri piirmäära kehtestamine

Vastu võetud 20.03.2019 nr 8
jõustumine 01.05.2019

Määrus kehtestatakse elamuseaduse § 371 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Põhja-Pärnumaa valla (edaspidi valla) omandis olevate eluruumide üüri piirmäär.

  (2) Käesolevat määrust ei kohaldata eluruumidele, mis antakse kasutusse sotsiaalhoolekandelise abi korras eluruumi tagamise teenusena.

§ 2.   Üüri piirmäära mõiste

  (1) Üüri piirmäär on valla omandis olevate eluruumide üürnikelt võetav kõrgeim tasu eluruumi kasutamise eest.

  (2) Valla omandis oleva eluruumi üüri arvestatakse eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta.

§ 3.   Üüri piirmäär

  Valla omandis olevate eluruumide üüri piirmääraks on 2.50 eurot eluruumi igalt ruutmeetrilt.

§ 4.   Üüri diferentseerimise alused

  (1) Konkreetse eluruumi üüri suuruse määrab kindlaks kasutusse andja, kelle pädevusse kuulub eluruumide üürile andmise otsustamine arvestades eluruumi kasutusse andmisel:
  1) eluruumi asukohta;
  2) eluruumi ehituslikku seisukorda ja varustatust mugavustega, s.h pesemisvõimaluste olemasolu, keskkütte, veevarustuse ja kanalisatsiooni olemasolu;
  3) eluruumis teostatud remonte ja renoveerimisi.

  (2) Vallavalitsus võib vajadusel kehtestata üüri diferentseerimiseks täpsemad alused.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Käesolevat määrust rakendatakse ka kehtivatele üürilepingutele.

  (2) Vallavalitsus hindab kehtivates ja käesoleva määruse kohaselt kohalduvates üürilepingutes kokkulepitud või lepingute alusel arvestatud üüri suurused käesoleva määruse piirmäära ja diferentseerimise aluseid arvestades üle hiljemalt 2019. aasta jooksul.

  (3) Üüri tõstmise korral lähtutakse võlaõigusseaduses sätestatud üüri tõstmist reguleerivatest sätetest.

  (4) Määrus jõustub 1. mail 2019. a.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json