HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Sillamäe lasteaed Päikseke arengukava kinnitamine

Sillamäe lasteaed Päikseke arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Sillamäe Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2024
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
  Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2024, 2

  Sillamäe lasteaed Päikseke arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 07.03.2024 nr 3

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lõike 1 punkti 2, „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 91 lõike 3 ning Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a määrusega nr 14/27-m kinnitatud „Sillamäe linna põhimääruse“ § 493 lõike 7, Sillamäe Linnavolikogu 26. aprilli 2011. a määruse nr 58 „Sillamäe linna koolieelse lasteasutuse arengukava kinnitamise kord“ § 2 lõike 7 alusel.

  § 1.   Kinnitada linnavalitsuse hallatava asutuse Sillamäe lasteaed Päikseke arengukava aastateks 2024-2026 (lisatud).

  Tõnis Kalberg
  linnapea

  Andrei Ionov
  linnasekretär

  Lisa Sillamäe lasteaed Päikseke arengukava aastateks 2024-2026

  Lisa Sillamäe lasteaed Päikseke arengukava aastateks 2024-2026 lisa

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json