Teksti suurus:

Viimsi Vallavolikogu 14. novembri 2023 määruse nr 28 „Viimsi valla kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühingute toetamise kord“ muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.03.2024
Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2024, 3

Viimsi Vallavolikogu 14. novembri 2023 määruse nr 28 „Viimsi valla kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühingute toetamise kord“ muutmine

Vastu võetud 12.03.2024 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5 alusel.

§ 1.   Viimsi Vallavolikogu 14. novembri 2023 määruses nr 28 "Viimsi valla kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühingute toetamise kord" tehakse järgmised muudatused:

  (1) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Külaselts – elanike moodustatud mittetulundusühing, mille peamine põhikirjaline eesmärk on asustusüksuse põhise aleviku või küla ning Naissaare ja Prangli saare puhul saare asustusüksuste ülese kohaliku elu edendamine.

  (2) paragrahvi 3 lõige 1 punkte 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
1) Viimsi vallas tegutsevale külaseltsile;
2) Viimsi vallas tegutsevale kogudusele

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Atso Matsalu
Viimsi Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json