Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Kose Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2024, 4

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 18.03.2024 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 2, Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2, Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv

  Kose vallas moodustatakse 3 valimisjaoskonda.

§ 2.   Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  (1) Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Kose kultuurikeskuses (Hariduse tn 2, Kose alevik, Kose vald, Harju maakond).

  (2) Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Oru külakeskuses (Keskuse tee 6, Oru küla, Kose vald, Harju maakond).

  (3) Valimisjaoskond nr 3 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval endises Kõue Vallavalitsuse hoones (Kesk tee 6, Ardu alevik, Kose vald, Harju maakond).

§ 3.   Hääletamise liigid jaoskondades

  (1) Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel korraldab jaoskond nr 1 hääletamist haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

  (2) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ja Riigikogu valimistel korraldab väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist valimisjaoskond nr 1. Valimisjaoskond nr 1 korraldab hääletamist vajadusel ka asukohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

  (3) Kodus hääletamist korraldab valimisjaoskond nr 1.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kose Vallavalitsuse 28.07.2021 määrus nr 10 „Valimisjaoskondade moodustamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Demis Voss
vallavanem

Kätlin Iljin
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json