Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Märjamaa valla 2024. aasta eelarve I lisaeelarve

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2024, 12

Märjamaa valla 2024. aasta eelarve I lisaeelarve

Vastu võetud 19.03.2024 nr 66

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 ja Märjamaa valla finantsjuhtimise korra § 11 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve

  Võetakse vastu Märjamaa valla 2024. aasta eelarve I lisaeelarve kogumahus 994 536 eurot (eelarve lisatud).

§ 2.   Põhikooli õpetajate tööjõukuludeks ettenähtud vahendite kasutamine

  Põhikooli õpetajate tööjõukuludeks ettenähtud vahenditest lubatakse kasutada 39 031 eurot Märjamaa gümnaasiumi gümnaasiumiastme õpetajate töö tasustamiseks.

§ 3.   Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks

  Sihtotstarbelisteks tegevuskulude toetusteks kinnitatakse järgmised summad:
  1) Mittetulundusühing Märjamaa Saun 8000 eurot;
  2) Russalu Külade Ühendus 765 eurot.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ottomar Linna
volikogu esimees

Lisa Märjamaa valla 2024.a I lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json