HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveMaksud

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Eralasteaiale ja eralastehoiule eraldatava toetuse piirmäära kehtestamine

Eralasteaiale ja eralastehoiule eraldatava toetuse piirmäära kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Tartu Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2024
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2024, 16

  Eralasteaiale ja eralastehoiule eraldatava toetuse piirmäära kehtestamine

  Vastu võetud 21.03.2024 nr 1

  Määrus kehtestatakse erakooliseaduse § 22 lg 4 ja Tartu Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 23 „Eralasteaiale ja eralastehoiule toetuse eraldamise kord” § 1, § 6, § 10 ja § 12 alusel.

  § 1.   Kehtestada Tartu valla haldusterritooriumil ja väljaspool Tartu valda tegutsevale eralasteaiale eraldatava toetuse piirmääraks ühe lapse kohta kuus kuni 559 eurot 40 senti, millele lisandub lapsevanema poolt makstav kohatasu 65 eurot 60 senti.

  § 2.   Kehtestada Tartu valla haldusterritooriumil ja väljaspool Tartu valda tegutsevale eralastehoiule eraldatava toetuse piirmääraks ühe lapse kohta kuus kuni 490 eurot 40 senti, millele lisandub lapsevanema poolt makstav kohatasu 65 eurot 60 senti.

  § 3.   Määrus jõustub 1. aprillist 2024.

  § 4.   Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud lepingute osas jõustuvad käesoleva määruse §-des 1 ja 2 sätestatud toetuste piirmäärad alates 1. maist 2024.

  Jarno Laur
  Vallavanem

  Eve Kallas
  Vallasekretär

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json