Teksti suurus:

Loo laada müügipiletite hindade kehtestamine

Loo laada müügipiletite hindade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 22.04.2015, 4

Loo laada müügipiletite hindade kehtestamine

Vastu võetud 16.04.2015 nr 43
jõustumine 30.04.2015

Määrus kehtestatakse kaubandustegevuse seaduse § 18 lg 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse poolt traditsioonilise iga-aastase avaliku ürituse „Loo Päev“ raames korraldatava Loo laada müügipiletite hinnad.

§ 2.   Müügipiletite hinnad

  (1) Kehtestada müügipiletite hinnad ühe jooksva meetri müügifrondi eest alljärgnevalt:
  1) käsitöökaubad 0,00 €;
  2) seemnete, taimede, istikute ja aiasaaduste müük 5,00 €;
  3) muu kauba (v.a toidukaubad) ja teenuste müük 10,00 €;
  4) toidukaupade müük ja toitlustamine 15,00 €.

  (2) Vabastada müügipileti hinna tasumisest ürituse „Loo Päev“ sponsorid ja koostööpartnerid.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 26.02.2014 määrus nr 17 „Loo laada müügipileti hinna kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub 30. aprill 2015.

Art Kuum
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json