ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kunda linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2033

Kunda linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2033 - sisukord
  Väljaandja:Kunda Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.04.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2033
  Avaldamismärge:RT IV, 22.04.2017, 1

  Kunda linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2033

  Vastu võetud 17.04.2017 nr 5

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 37 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigete 1 ja 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Kunda linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2033 vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Kunda Linnavolikogu 08. veebruari 2010 määrus nr 04 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2009-2025“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Janek Puusepp
  Linnavolikogu esimees

  Lisa  Kunda linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2033

  /otsingu_soovitused.json