HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Viljandi Muusikakooli arengukava kinnitamine aastateks 2021-2025

Viljandi Muusikakooli arengukava kinnitamine aastateks 2021-2025 - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.04.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 22.04.2021, 1

  Viljandi Muusikakooli arengukava kinnitamine aastateks 2021-2025

  Vastu võetud 19.04.2021 nr 16

  Viljandi Linnavalitsuse 21.11.2011 määruse nr 48 „Viljandi linna hallatavate asutuste arengukavade kinnitamise kord“ alusel ja Viljandi linna ametiasutuste hallatavate asutuste arengukavade läbivaatamise komisjoni ettepanekul:

  § 1.   Kinnitada Viljandi Muusikakooli arengukava aastateks 2021-2025 vastavalt lisale.

  § 2.   Viljandi Muusikakoolil jätkata arenguliste eesmärkide saavutamiseks kavandatud tegevuste elluviimist vastavalt kindlaksmääratud tegevuskavale ja linna eelarve rahalistele võimalustele.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Madis Timpson
  linnapea

  Ene Rink
  linnasekretär

  Lisa Viljandi Muusikakooli arengukava 2021-2025

  /otsingu_soovitused.json