HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Õppetasude suuruse kinnitamine Jõhvi Muusikakoolis

Õppetasude suuruse kinnitamine Jõhvi Muusikakoolis - sisukord
Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2012, 9

Õppetasude suuruse kinnitamine Jõhvi Muusikakoolis

Vastu võetud 17.05.2012 nr 85

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37, huvikooli seaduse § 21 lõike 3 ja Jõhvi Muusikakooli põhimääruse § 4 lõike 16 alusel ning arvestades Jõhvi Muusikakooli ja Jõhvi Vallavalitsuse ettepanekuid.

§ 1.  Õppetasude kinnitamine

  Kehtestada Jõhvi Muusikakoolis õppetasude suurused õppeperioodil:
 1) pilliõpetusosakonnas ja üldkultuurilises osakonnas 13 eurot kuus;
 2) vabaõppe osakonnas, ettevalmistusklassis ja laulu-mängukoolis 15 eurot kuus;
 3) täiskasvanute vabaõppe osakonnas 30 eurot kuus.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Jõhvi Vallavolikogu 20. juuni 2007. a määruse nr 77 “Õppetasude suuruse kinnitamine Jõhvi valla huvialakoolides” § 1 lõige 2.

 (2) Määrus jõustub 1. septembril 2012.

Kaarel Pürg
Volikogu esimees