HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lastevanemate poolt tasutava osalustasu määr ja tasumise kord Sõmerpalu Lasteaias Lepatriinu

Lastevanemate poolt tasutava osalustasu määr ja tasumise kord Sõmerpalu Lasteaias Lepatriinu - sisukord
Väljaandja:Sõmerpalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2013, 46

Lastevanemate poolt tasutava osalustasu määr ja tasumise kord Sõmerpalu Lasteaias Lepatriinu

Vastu võetud 25.04.2013 nr 10

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §6lõike2 ja ning Koolieelse lasteasutuse seaduse §27lõike3ja4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Sõmerpalu Lasteaias Lepatriinu (edaspidi lasteaed) lastevanemate poolt tasumisele kuuluva osalustasu määr ja tasumise kord.

  (2) Lapsevanemate poolt kuulub tasumisele osalustasu, millega kaetakse osaliselt kulu lapse õppe- ja kasvatustöö vahenditele.

§ 2.   Osalustasu määr

  Lapsevanemate poolt tasumisele kuuluv osalustasu määr lasteaia osaliste kulude katmisel on 6,39 eurot kuus lapse kohta.

§ 3.   Osalustasu tasumine

  (1) Lapse puudumine lasteaiast ei vabasta lapsevanemaid osalustasu maksmisest.

  (2) Lapsevanemate poolt tasumisele kuuluva osalustasu võtmisel on aluseks laste nimekiri iga kuu esimese kuupäeva seisuga.

  (3) Lapsevanem tasub osalustasu talle esitatud arve alusel iga järgneva kuu 15.kuupäevaks valla raamatupidamisse.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Sõmerpalu vallavolikogu määrus nr 16 17.12.2009.a. „Lastevanemate osalustasu määra kehtestamine lasteaia kulude katmisel.“

  (2) Tunnistada kehtetuks Sõmerpalu vallavolikogu määruse nr 20 28.10.2010.a. „Määruste muutmine.“ § 13.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Aivar Rosenberg
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json