Teksti suurus:

Pärnu linna 2014. aasta esimene lisaeelarve

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.05.2014
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2014, 9

Pärnu linna 2014. aasta esimene lisaeelarve

Vastu võetud 15.05.2014 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel

§ 1.   Võtta vastu Pärnu linna 2014. aasta eelarve esimene lisaeelarve ja muuta Pärnu Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määruse nr 30 „Pärnu linna 2014. aasta eelarve“ § 1 lõike 1 punkte 1-4 järgmiselt:

1) koondeelarve lisa 1 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 1);
2) põhitegevuse tulude eelarve lisa 2 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 2);
3) põhitegevuse kulude eelarve lisa 3 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 3);
4) investeerimistegevuse eelarve lisa 4 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 4);

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Krista Nõmm
Volikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Põhitegevuse tulud

Lisa 3 Põhitegevuse kulud

Lisa 4 Investeerimistegevus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json