Teksti suurus:

Pärnu Linnavolikogu 17.11.2011 määruse nr 22 „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2014
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2014, 10

Pärnu Linnavolikogu 17.11.2011 määruse nr 22 „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 15.05.2014 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Pärnu Linnavolikogu 17.11.2011 määruses nr 22 „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Lapsevanema poolt kaetava osa määraks ühes kuus on 12% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.
(2) Pärnu Lasteaias Pöialpoiss, Pärnu Lasteaias Mai ja Pärnu Kastani Lasteaias on lapsevanema poolt kaetava osa määraks ühes kuus jaanuarist kuni maini ja septembrist kuni detsembrini 15% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.“;
2) paragrahvi 51 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määrus jõustub 01. septembril 2014.

Krista Nõmm
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json