Teksti suurus:

Kose Vallavolikogu 21.05.2009 määruse nr 140 ”Kose valla kaugküttepiirkondade piirid, võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojusettevõtja arenduskohustus” muutmine

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.05.2015
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2015, 3

Kose Vallavolikogu 21.05.2009 määruse nr 140 ”Kose valla kaugküttepiirkondade piirid, võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojusettevõtja arenduskohustus” muutmine

Vastu võetud 23.04.2015 nr 61

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja kaugkütteseaduse § 5 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Kose Vallavolikogu 21.05.2009 määruse nr 140 ”Kose valla kaugküttepiirkondade piirid, võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojusettevõtja arenduskohustus” § 3 lõiget 7 ning sõnastada see järgmiselt:
Loa käesoleva paragrahvi lõikes 6 loetletud erisuste kasutamiseks annab Kose Vallavalitsus (edaspidi – vallavalitsus):
  1) detailplaneeringu koostamise korral detailplaneeringu lähteseisukohtadega;
  2) muudel seaduses ettenähtud juhtudel projekteerimistingimustega.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Uno Silberg
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json