HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkond

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkond - sisukord
Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2018, 2

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkond

Vastu võetud 16.05.2018 nr 23

Määrus antakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 1 alusel.

§ 1.   Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkond

  Põhja-Pärnumaa valla munitsipaalomandis olevate koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnaks on Põhja-Pärnumaa valla haldusterritoorium.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Halinga Vallavolikogu 17. juuni 2015 määrus nr 8 „Halinga valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkond“ (RT IV, 20.06.2015, 50);
  2) Vändra Vallavolikogu 21. detsembri 2010 määrus nr 46 „Lasteasutuse teeninduspiirkonna kehtestamine“ (RT IV, 05.02.2013, 37).

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json