EttevõtlusKaubandus

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmisel korraldatava eelläbirääkimistega pakkumise alghinnad ja otsustuskorras üürile andmisel kohaldatavad üürimäärad

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2018, 15

Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmisel korraldatava eelläbirääkimistega pakkumise alghinnad ja otsustuskorras üürile andmisel kohaldatavad üürimäärad

Vastu võetud 16.05.2018 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord” § 6 lg 5 ja § 11 lg 3 alusel.

§ 1.   Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmisel korraldatava eelläbirääkimistega pakkumise alghind ilma käibemaksuta

  (1) Automaattankla (püsiv müügikoht koos mahuti ja kütuse väljastamiseks vajaliku teisaldatava inventariga) paigaldamisel on pakkumise alghind 30,70 €/m2 kuus.

  (2) Püsiva müügikoha paigaldamisel on pakkumise alghind 9,00 €/m2 kuus. Alghinnale rakendatakse paikkondlikke koefitsiente:
  1) Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal 3,0 (alghind 27,00 €/m2 kuus);
  2) Põhja-Tallinna territooriumil 0,7, kui üürile antava linnarajatise suurus on üle 50 m2 (alghind 6,30 €/m2 kuus).

§ 2.   Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmisel otsustuskorras kohaldatav üürimäär ilma käibemaksuta

  Linnarajatise üürile andmisel laudade, toolide ja muu inventari hooajaliseks paigaldamiseks püsiva müügikoha juurde selles müügikohas turustatava kauba tarbimiseks kohapeal on üürimäär 6,00 €/m2 kuus.

§ 3.   Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmisel korraldatava eelläbirääkimistega pakkumise alghinnad ja otsustuskorras kohaldatavad üürimäärad ilma käibemaksuta

  (1) Linnarajatise vahetus läheduses asuva toitlustusettevõtte tegevuse hooajaliseks laiendamiseks väljapoole siseruume on pakkumise alghind või üürimäär 9,00 €/m2 kuus. Alghinnale või üürimäärale rakendatakse paikkondlikke koefitsiente järgmiselt:
  1) Raekoja platsil 8,0 (alghind või üürimäär 72,00 €/m2 kuus);
  2) Vanal turul, Vanaturu kaelas, Viru tänaval ja Kullassepa tänaval 6,1 (alghind või üürimäär 54,90 €/m2 kuus);
  3) Vabaduse väljakul 3,0 (alghind või üürimäär 27,00 €/m2 kuus);
  4) Kesklinna linnaosa territooriumil käesoleva lõike punktides 1-3 nimetamata juhtudel 2,4 (alghind või üürimäär 21,60 €/m2 kuus);
  5) Põhja-Tallinna, Mustamäe ja Lasnamäe linnaosa territooriumil kuni 50 m2 linnarajatise korral 1,2 (alghind või üürimäär 10,80 €/m2 kuus).

  (2) Linnarajatise vahetus läheduses asuva kaupluse või teenindusettevõtte tegevuse hooajaliseks laiendamiseks väljapoole siseruume on pakkumise alghind või üürimäär 5,00 €/m2 kuus. Alghinnale või üürimäärale rakendatakse paikkondlikke koefitsiente järgmiselt:
  1) Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal 12,0 (alghind või üürimäär 60,00 €/m2 kuus);
  2) Kesklinna linnaosa territooriumil väljaspool Tallinna vanalinna muinsuskaitseala 6,0 (alghind või üürimäär 30,00 €/m2 kuus).

  (3) Kaubanduse korraldamiseks avalikul üritusel, sh laadal, on pakkumise alghind või üürimäär olenevalt üürile antava linnarajatise suurusest järgmine:
  1) alla 200 m2 14,00 €/m2 kuus;
  2) 200-3000 m2 5,00 €/m2 kuus;
  3) üle 3000 m2 4,00 €/m2 kuus.

  (4) Lillemüügilaua paigaldamiseks on pakkumise alghind või üürimäär olenevalt tähtajast järgmine:
  1) alla ühe kuu 300,00 €/m2 kuus;
  2) üks kuu või kauem 7,00 €/m2 kuus.

  (5) Olmeteeninduskoha paigaldamisel on pakkumise alghind või üürimäär 7,00 €/m2 kuus. Alghinnale või üürimäärale rakendatakse Kesklinna linnaosa territooriumil paikkondlikku koefitsienti 2,0 (alghind või üürimäär 14,00 €/m2 kuus).

  (6) Spordi- ja meelelahutusinventari üürimise korraldamisel on pakkumise alghind või üürimäär 10,00 €/m2 kuus. Alghinnale või üürimäärale rakendatakse Kesklinna linnaosa territooriumil paikkondlikku koefitsienti 3,0 (alghind või üürimäär 30,00 €/m2 kuus).

  (7) Paatide ja vesijalgrataste üürimise korraldamisel on pakkumise alghind või üürimäär 6,00 €/m2 kuus.

  (8) Parkimisteenusega kauplemisel on pakkumise alghind või üürimäär üürile antava linnarajatise suurusest olenevalt järgmine:
  1) kuni 3000 m2 0,25 €/m2 kuus;
  2) üle 3000 m2 0,15 €/m2 kuus.

  (9) Jõulukuuskedega kauplemisel on pakkumise alghind või üürimäär 15,00 €/m2 kuus.

  (10) Sõidukite ja nendega kaasnevate kaupadega kauplemisel on pakkumise alghind või üürimäär 0,50 €/m2 kuus.

  (11) Vanametalli kokkuostu ning vanametalli, kütte- ja ehitusmaterjalidega kauplemise korral on pakkumise alghind või üürimäär 1,00 €/m2 kuus.

  (12) Taimede ja istikutega kauplemisel on pakkumise alghind või üürimäär 0,80 €/m2 kuus.

  (13) Müügilaua, -leti, -stendi või muu kauplemiseks kohandatu paigaldamisel kauba või teenusega kauplemiseks lõigetes 1-12 nimetamata juhtudel on pakkumise alghind või üürimäär 14,00 €/m2 kuus. Alghinnale või üürimäärale rakendatakse paikkondlikke koefitsiente järgmiselt:
  1) Raekoja platsil 50,0 (alghind või üürimäär 700,00 €/m2 kuus);
  2) Raekoja platsil jõuluturu korraldamiseks 5,0 (alghind või üürimäär 70,00 €/m2 kuus);
  3) Kesklinna linnaosa territooriumil väljaspool Raekoja platsi 5,0 (alghind või üürimäär 70,00 €/m2 kuus).

§ 4.   Üüri suuruse arvutamine

  (1) Linnarajatise üürimisel tähtajaga alla ühe kuu lähtutakse üüri minimaalsuuruse ja üüri suuruse arvutamisel §-des 1-3 sätestatud määradest. Määr jagatakse kuu päevade arvuga ja tulemus korrutatakse ühest kuust lühema perioodi moodustavate päevade arvuga.

  (2) Üürimäära arvutamisel ümardatakse see täpsusega kaks kohta pärast koma.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuari 2013 määrus nr 4 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmiseks korraldatava eelläbirääkimistega pakkumise alghinnad ja üüri määr otsustuskorras üürile andmisel" tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Aas
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json