Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põltsamaa valla 2018. aasta 1. lisaeelarve

Põltsamaa valla 2018. aasta 1. lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2018, 61

Põltsamaa valla 2018. aasta 1. lisaeelarve

Vastu võetud 17.05.2018 nr 20

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26, Põltsamaa Vallavolikogu 21. novembri 2017 määruse nr 2 „Põltsamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 9 lõike 7 ja Põltsamaa Vallavolikogu 15. veebruari 2018 määruse nr 2 „Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve“ alusel.

§ 1.  Põltsamaa valla 2018. aasta 1. lisaeelarve

  Põltsamaa valla 2018. aasta 1. lisaeelarve kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

Lisa Põltsamaa valla 2018. aasta 1. lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json