Teksti suurus:

Narva Linnavalitsuse 13.01.2010.a määruse nr 53 „Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2019, 1

Narva Linnavalitsuse 13.01.2010.a määruse nr 53 „Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 15.05.2019 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõige 1 punkti 2, Narva Linnavolikogu 29.06.2000.a määrusega nr 36 kinnitatud “Narva linna põhimäärus” punkti 5.7.2. alusel.

§ 1.   Muuta Narva Linnavalitsuse 13.01.2010.a määruse nr 53 „Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni põhimäärus“ § 5 ja sõnastada see järgmiselt:

  „§ 5. Komisjoni esimees valitakse komisjoni kuuluvate linnavalitsuse liikmete hulgast. Komisjoni aseesimees valitakse komisjoni liikmete hulgast.“

§ 2.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Aleksei Jevgrafov
Linnapea

Üllar Kaljuste
Juriidilise teenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json