Teksti suurus:

Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2019, 2

Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend“ muutmine

Vastu võetud 15.05.2019 nr 10

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1 ja § 68 lõike 2 alusel

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend“ lisa 1 ja kehtestada uues redaktsioonis.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 01.05.2019. a.

  (2) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Aleksei Jevgrafov
Linnapea

Üllar Kaljuste
Juriidilise teenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes

Lisa Töötajate põhipalgaastmestik

/otsingu_soovitused.json