Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tartu linna 2019. aasta I lisaeelarve

Tartu linna 2019. aasta I lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2019, 13

  Tartu linna 2019. aasta I lisaeelarve

  Vastu võetud 16.05.2019 nr 65

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 20 punkti 2 ja § 24 lõike 2 alusel.

  § 1.  Tartu linna 2019. aasta I lisaeelarve kogumaht on 12 795 105 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.

  § 2.  Tartu Linnavolikogu 20. detsembri 2018. a määruse nr 47 "Tartu linna 2019. aasta eelarve" paragrahvi 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "Välisabi vahenditega rahastatavate projektide sildfinantseerimise suurimaks lubatud mahuks määratakse 5 000 000 eurot.".

  Aadu Must
  esimees

  Lisa 1 Tartu linna 2019. a I lisaeelarve

  Lisa 2 Tartu linna 2019. a I lisaeelarve tulubaas

  Lisa 3 Tartu linna 2019. a I lisaeelarve põhitegevuse kulud

  Lisa 4 Tartu linna 2019. a I lisaeelarve investeerimistegevuse kulud

  /otsingu_soovitused.json