Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tartu linna 2019. aasta eelarve

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2019, 26

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Tartu linna 2019. aasta eelarve

Vastu võetud 20.12.2018 nr 47
RT IV, 22.12.2018, 25
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.05.2019RT IV, 22.05.2019, 1325.05.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel ja Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 20 punktide 1, 2 ja 5 alusel.

§ 1.  Tartu linna 2019. aasta eelarve

  Tartu linna 2019. aasta eelarve kogumaht on on 192 138 777 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-6.

§ 2.  Kohustuste võtmise lubamine

 (1) Linnavalitsusel lubatakse võtta laenu või emiteerida võlakirju investeeringute katteks kokku kuni 17 696 895 euro ulatuses.

 (2) Linnavalitsusel lubatakse võtta lühiajalist arvelduslaenu 2019. aasta jooksvate kulude katteks kuni 5 000 000 euro ulatuses.

 (3) Linnavalitsusel lubatakse võtta laenu välisabi vahenditega rahastatavate projektide sildfinantseerimiseks kuni 2 500 000 euro ulatuses.

§ 3.  Muud eelarve vastuvõtmisega samaaegselt tehtavad otsused

  Välisabi vahenditega rahastatavate projektide sildfinantseerimise suurimaks lubatud mahuks määratakse 5 000 000 eurot.
[RT IV, 22.05.2019, 13 - jõust. 25.05.2019]

§ 4.  Reservfond

  Reservfondi suuruseks määratakse 500 000 eurot.

§ 5.  Kulude eelarve vahendites ümberpaigutuste tegemine

  Linnavalitsusel lubatakse teha kulude eelarve vahendites ümberpaigutusi vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirja kontoplaanis tehtavatele muudatustele.

§ 6.  Kaasava eelarve osa suurus

  Kaasava eelarve osa suurus 2020. aasta eelarve koostamisel on 200 000 eurot ja ühe kaasava eelarve objekti maksumuse ülemmäär on 100 000 eurot.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Lisa 1 Tartu linna 2019. a koondeelarve

Lisa 2 Tartu linna 2019. a eelarve tulubaas

Lisa 3 Tartu linna 2019. a eelarve põhitegevuse kulud

Lisa 4 Tartu linna 2019. a eelarve investeerimistegevuse kulud

Lisa 5 Tartu linna 2019. a eelarve finantseerimistegevus

Lisa 6 Tartu linna 2019. a eelarve rahavoogude prognoos

/otsingu_soovitused.json