Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Võru valla 2020. aasta I lisaeelarve

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2020, 25

Võru valla 2020. aasta I lisaeelarve

Vastu võetud 25.05.2020 nr 91

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, § 23 lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Võru Vallavolikogu 12.09.2018 määruse nr 49 „Võru valla finantsjuhtimise kord“ § 8 lõike 2, lõike 8 ja lõike 9 alusel.

§ 1.   Valla eelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud

  Kinnitada Võru valla 2020. aasta I lisaeelarve vastavalt käesoleva määruse lisadele, sh:
  1) põhitegevuse tulud summas -30 616 eurot (Lisa 1);
  2) põhitegevuse kulud summas -56 238 eurot (Lisa 2);
  3) investeerimistegevus summas 25 622 eurot (Lisa 3).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Georg Ruuda
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Põhitegevuse tulud

Lisa 2 Põhitegevuse kulud

Lisa 3 Investeerimistegevuse kulud

/otsingu_soovitused.json