Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Nõo Spordikooli õppetasu kehtestamine

Väljaandja:Nõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.11.2020
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2020, 26

Nõo Spordikooli õppetasu kehtestamine

Vastu võetud 18.05.2020 nr 4

Määrus antakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lõike 2, "Huvikooli seaduse" § 21 lõike 3 ja "Nõo Spordikooli põhimääruse" § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.   Õppetasu kehtestamine

  (1) Kehtestada Nõo Spordikoolis lapsevanema (edaspidi: vanem) poolt makstavaks õppetasuks põhiõppes 25 eurot kuus.

  (2) Õppetasu ei maksta juuni-, juuli- ja augustikuu eest.

§ 2.   Õppetasu maksmisest vabastamine

  (1) Õppetasu maksmisest vabastamist on õigustaotleda vanemal, kelle perest õpib Nõo Spordikoolis kolm (3) või enam kuni 19 aastast (k.a) last.

  (2) Õppetasust vabastatakse pere kolmas ja iga järgnev laps, kui laste ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Nõo vald.

  (3) Õppetasu maksmisest vabastamiseks esitab vanem Nõo Spordikooli direktorile iga õppeaasta alguses taotluse.

  (4) Direktor vabastab õpilase õppemaksu kohustusest käskkirjaga, kontrollides enne käskkirja andmist esitatud andmete õigsust.

§ 3.   Toetuse andmine õppetasu maksmiseks

  (1) Erandkorras on õppetasu maksmiseks võimalik taotleda toetust. Toetuse saamiseks tuleb vanemal esitada vallavalitsusele põhjendatud avaldus.

  (2) Toetuse andmise otsustab Nõo Vallavalitsus.

§ 4.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. septembril 2020.

Rain Sangernebo
Vallavanem

Aira Laul
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json