Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Hiiumaa jäätmekava 2016 – 2020 vastuvõtmine

Hiiumaa jäätmekava 2016 – 2020 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Käina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2016, 31

Hiiumaa jäätmekava 2016 – 2020 vastuvõtmine

Vastu võetud 20.06.2016 nr 60
jõustumine 10.07.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lg 1 punkti 364 ning jäätmeseaduse § 59 alusel.

§ 1.   Jäätmekava vastu võtmine

  Võtta vastu Hiiumaa omavalitsuste jäätmekava aastateks 2016-2020 vastavalt lisale.

§ 2.   Jõustumine

  Määrus jõustub 10. juulil 2016. a.

Üllar Padari
Vallavolikogu esimees

Lisa Hiiumaa valdade ühine jäätmekava 2016-2020

/otsingu_soovitused.json