Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Valga Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.08.2021
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2017, 10

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 15.06.2017 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 11 lõike 3 ja § 22 lõike 2 ning § 47 lõike 2 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Valga valla volikogu valimisteks moodustatakse Valga linna, Taheva valla, Tõlliste valla, Õru valla, Karula valla haldusterritooriumil 1 valimisringkonnas 8 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.   Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
  1) valimisjaoskond nr 1 – Kesk tn 1, Valga linn, Valga maakond;
  2) valimisjaoskond nr 2 – Aia tn 12, Valga linn, Valga maakond;
  3) valimisjaoskond nr 3 – Jaama pst 12, Valga linn, Valga maakond;
  4) valimisjaoskond nr 4 – Lembitu tn 2, Valga linn, Valga maakond;
  5) valimisjaoskond nr 5 – Vallamaja, Laanemetsa küla, Taheva vald, Valga maakond;
  6) valimisjaoskond nr 6 – eelhääletamise päevadel Kesk tn 6, Laatre alevik, Tõlliste vald, Valga maakond ja valimispäeval Nooruse tn 1, Tsirguliina alevik, Tõlliste vald, Valga maakond;
  7) valimisjaoskond nr 7 – Õru keskus 49, Õru alevik, Õru vald, Valga maakond;
  8) valimisjaoskond nr 8 – Karula vallamaja, Lüllemäe küla, Karula vald, Valga maakond.

§ 3.   Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  (1) Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
  1) valimisjaoskond nr 1;
  2) valimisjaoskond nr 5;
  3) valimisjaoskond nr 6;
  4) valimisjaoskond nr 7;
  5) valimisjaoskond nr 8.

  (2) Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist:
  1) valimisjaoskond nr 1;
  2) valimisjaoskond nr 5;
  3) valimisjaoskond nr 6;
  4) valimisjaoskond nr 7;
  5) valimisjaoskond nr 8.

§ 4.   Valimisjaoskonnad kohaliku omavalitsuse täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valimisjaoskonnad, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega, on:
  1) valimisjaoskond nr 1 aadressil Kesk tn 1, Valga linn, Valga maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Valga linn;
  2) valimisjaoskond nr 5 aadressil Vallamaja, Laanemetsa küla, Taheva vald, Valga maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Taheva vald;
  3) valimisjaoskond nr 6 eelhääletamise päevadel aadressil Kesk tn 6, Laatre alevik, Tõlliste vald, Valga maakond ja valimispäeval Nooruse tn 1, Tsirguliina alevik, Tõlliste vald, Valga maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Tõlliste vald;
  4) valimisjaoskond nr 7 aadressil Õru keskus 49, Õru alevik, Õru vald, Valga maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Õru vald;
  5) valimisjaoskond nr 8 aadressil Karula vallamaja, Lüllemäe küla, Karula vald, Valga maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Karula vald.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Valga Linnavalitsuse 06.02.2015. aasta määrus nr 3 „Valimisjaoskondade moodustamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalev Härk
linnapea

Anastasija Kikkas
jurist linnasekretäri ülesannetes

Lisa 1 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json