ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tähtvere valla Märja aleviku ja Ilmatsalu aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2017–2030 vastuvõtmine

Tähtvere valla Märja aleviku ja Ilmatsalu aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2017–2030 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Tähtvere Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
  Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2017, 21

  Tähtvere valla Märja aleviku ja Ilmatsalu aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2017–2030 vastuvõtmine

  Vastu võetud 09.06.2017 nr 3

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 7 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Tähtvere valla Märja aleviku ja Ilmatsalu aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2017–2030 vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Tähtvere Vallavolikogu 24.01.2004 määrus nr 11 „Tähtvere valla energiakasutuse arengukava kinnitamine“ alates käesoleva määruse jõustumisest.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Urmas Tartes
  vallavolikogu esimees

  Lisa Tähtvere valla Märja aleviku ja Ilmatsalu aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2017-2030

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json