Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saue valla 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Saue valla 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2017, 34

Saue valla 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 24.05.2017 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3, Saue Vallavolikogu 27. augusti 2015. aasta määruse nr 16 „Saue valla finantsjuhtimise kord“ § 12 lõigete 3 ja 6 alusel.

§ 1.  Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Saue valla 2017. aasta I lisaeelarve vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Riga
vallavolikogu esimees

Lisa Saue valla 2017. aasta I lisaeelarve