HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lasteaia MARI arengukava 2017 - 2021 kinnitamine

Lasteaia MARI arengukava 2017 - 2021 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Põltsamaa Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2017, 59

  Lasteaia MARI arengukava 2017 - 2021 kinnitamine

  Vastu võetud 21.06.2017 nr 11

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lg 3, Põltsamaa Linnavolikogu 21. detsembri 2010 määruse nr 14 „Lasteaia MARI põhimäärus” § 5, Põltsamaa Linnavolikogu 22. aprilli 2014 määruse nr 9 „Põltsamaa linna arengukava, eelarvestrateegia ning valdkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord“ § 11 lõike 7 alusel.

  § 1.   Kinnitada Lasteaia MARI arengukava aastateks 2017–2021 vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  Andres Vään
  linnavolikogu esimees

  Lisa Lasteaia MARI arengukava 2017-2021

  /otsingu_soovitused.json