Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2018, 5

Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Vastu võetud 14.06.2018 nr 13
jõustumine 01.09.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruses nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) Tunnistatakse kehtetuks määruse § 4 lõiked 1 ja 2 ja § 5.
  2) Määruse § 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„(3) Üldhariduskooli tugispetsialistile ja õpiabirühma õpetajale kehtestatakse kuutöötasu alammäär 1 150 eurot ning Narva Laste Loomemaja loodus- ja täppisteaduste osakonna õpetajale kehtestatakse kuutöötasu alammäär 978 eurot.“
  3) Määruse § 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„(4) Koolieelse lasteasutuse õpetajale (sh eesti keele õpetajale, muusika-, liikumis- või ujumisõpetajale) ja tugispetsialistile (logopeedile, eripedagoogile, defektoloogile ja lasteaia-psühholoogile), üldhariduskooli kasvatajale, ringijuhile, huvijuhile ja ujumisõpetajale ning huvikooli õpetajale, treenerile, huvihariduse spetsialistile, klaverisaatjale ja koreograafile kehtestatakse kuutöötasu alammäär 978 eurot.“

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01.09.2018. a.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json