Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Tallinna arengukava 2018−2023

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2018, 26

Tallinna arengukava 2018−2023

Vastu võetud 14.06.2018 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 372 lg-te 3, 4, 6 ja 7 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 71 lg 1 p-ga 3 ja lg-ga 4 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

§ 1.   Tallinna arengukava 2018−2023 kinnitamine

  Kinnitada Tallinna arengukava 2018−2023 vastavalt lisale.

§ 2.   Tallinna arengukavas 2018−2023 kavandatud tegevuste rahastamine

  Tallinna arengukavas 2018−2023 kavandatud tegevusi rahastatakse linnaeelarve võimaluste kohaselt ja kooskõlas eelarvestrateegiaga.

§ 3.   Tallinna Linnavolikogu määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrus nr 29 „Tallinna arengukava 2014−2020" tunnistatakse kehtetuks.

Mihhail Kõlvart
Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa   Tallinna arengukava 2018−2023

/otsingu_soovitused.json