Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2019-2022

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2018, 30

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2019-2022

Vastu võetud 14.06.2018 nr 13
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lg-te 1 ja 3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lg-te 3, 4, 6 ja 7 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

§ 1.   Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 kinnitamine

  Kinnitada Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 vastavalt lisale.

§ 2.   Tallinna Linnavolikogu määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2017 määrus nr 12 „Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2018-2021".

§ 3.   Tallinna eelarvestrateegia 2019-2022 avalikustamine

  Tallinna Linnakantseleil avaldada määrus seitsme tööpäeva jooksul selle vastuvõtmisest arvates Tallinna veebilehel.

§ 4.   Määrus rakendamine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. Tallinna linna 2019. aasta eelarve koostamisel lähtutakse käesolevast eelarvestrateegiast.

Mihhail Kõlvart
Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa   Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2019-2022

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json