Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta I lisaeelarve

Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta I lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2018, 52

  Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta I lisaeelarve

  Vastu võetud 20.06.2018 nr 26

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ning Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 14.12.2017 määruse nr 1 „Põhja-Pärnumaa valla põhimäärus“ § 119 lg 1 ja lg 3 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta I lisaeelarve vastavalt käesoleva määruse Lisale 1.

  § 2.   Lisaeelarvele lisatakse seletuskiri, mis on eelarve lahutamatu lisa (Lisa nr 2).

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ülle Vapper
  Volikogu esimees

  Lisa  Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta I lisaeelarve

  Lisa Seletuskiri

  /otsingu_soovitused.json