Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kiili valla 2021. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Kiili valla 2021. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2021, 38

Kiili valla 2021. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 17.06.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 alusel.

§ 1.   Kinnitada Kiili valla 2021. aasta I lisaeelarve vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merje Einmann
Volikogu esimees

Lisa Kiili valla 2021. aasta I lisaeelarve.

/otsingu_soovitused.json