Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra muutmine

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.06.2022
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2022, 19

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra muutmine

Vastu võetud 14.06.2022 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 alusel.

§ 1.   Muudetakse Kastre Vallavolikogu 24.04.2018 määruses nr 36 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" 4 lg 4 punkti 5 ja sõnastatakse see järgmiselt:


5) on toetusele õigustatud isik, kelle taotlemisele eelnenud 4 kalendrikuu keskmine netosissetulek perekonna esimese liikme kohta on kuni 500 (viissada) eurot ning igal järgneval pereliikmel kuni 400 (nelisada) eurot.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Taivo Kirm
Volikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json