Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Kastre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Kastre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad - sisukord
  Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2022, 20

  Kastre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad

  Vastu võetud 14.06.2022 nr 8

  Määrus kehtestatakse Kastre Vallavolikogu 24.04.2018. a. määruse nr 36 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ § 1 lõike 3, Kastre Vallavolikogu 24.04.2018 määruse nr 37 „Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord § 2 lõike 3 ning Kastre Vallavolikogu 24.04.2018 määruse nr 38 „Täisealisele isikule hooldaja määramise, hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ § 2 lõike 3 alusel.

  § 1.   Leibkonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste piirmäärad on alljärgnevad:


  1) Sünnitoetuse määrad on kehtestatud Kastre Vallavolikogu määrusega;
  2) Matusetoetuse määr on kehtestatud Kastre Vallavolikogu määrusega;
  3) Hõbelusikas vastsündinule väärtuses kuni 60 eurot;
  4) Ranitsatoetus esmakordselt kooli õppima asuvale lapsele 150 eurot;
  5) Õpilaste sõidutoetus ühistranspordiga hõlmamata piirkonnas makstakse 0,30 eurot/km ja mitte rohkem kui 150 eurot kuus;
  6) Jõulupakk kuni 8 eurot;
  7) Eakate juubeli- ja sünnipäeva toetus 50 eurot, alates 100. eluaastast toetus 100 eurot;
  8) Tšernobõli ravimi-, raviteenuse- ja abivahenditoetus kuni 200 eurot aastas.

  § 2.   Leibkonna sissetulekust sõltuvate toetuste piirmäärad on alljärgnevad:


  1) Koolieelse lasteasutuse kohamaksu ja toiduraha toetus kuni 100 eurot kuus lapse kohta;
  2) Koolitoidutoetus kuni 2 eurot päevas;
  3) Prillitoetus lastele kuni 240 eurot aastas;
  4) Sotsiaaltoetus lastele kuni 200 eurot aastas ühe lapse kohta;
  5) Laagrituusiku toetus kuni 200 eurot aastas;
  6) Kodukütte toetus kuni 200 eurot leibkonna kohta aastas;
  7) Täisealiste retseptiravimite toetus kuni 150 eurot aastas;
  8) Täisealiste abivahendite ja/või raviteenuste toetus kuni 150 eurot aastas.

  § 3.   Hooldajatoetuste määrad on alljärgnevad:


  1) Hooldajatoetuse puudega lapse hooldajale 120 eurot kuus;
  2) Hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale 60 eurot kuus.

  § 4.   Tunnistatakse kehtetuks Kastre Vallavolikogu 24.04.2018 määrus nr 39 „Kastre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad“.

  § 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Taivo Kirm
  Volikogu aseesimees

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json