ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2022, 21

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 14.06.2022 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 1.   Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavad kulud

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle vallavolikogu poolt käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

§ 2.   Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavad eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alaliste kulude piirmäärad on järgmised:
  1) üür kuni 8 eurot 1m² kohta kuus;
  2) eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse, mis sisaldab ka laenu intressi ja kohustusliku eluasemekindlustuse makset kuni 8 eurot 1m² kohta kuus;
  3) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 5 eurot 1m² kohta kuus;
  4) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 5 eurot 1m² kohta kuus;
  5) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 18 eurot pereliikme kohta ning 14 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  6) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 20 eurot üheliikmelise pereliikme kohta ja kuni 13 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  7) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega või kaugkütteta (ahju-, elektri- või lokaalse keskküttega) eluruumis kuni 6 eurot 1 m² kohta kuus. Juhul kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
  8) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 30 eurot üheliikmelise pere kohta ja iga järgneva pereliikme kohta 18 eurot kuus;
  9) majapidamisgaasi maksumus kuni 11 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 8 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus. Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmäärale vajadusel ka kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
  10) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 1 euro 1m² kohta kuus;
  11) hoonekindlustuse kulu kuni 0,30 eurot 1m² eest kuus;
  12) olmejäätmete veotasu kuni 7 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 5 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Tunnistada kehtetuks Kastre Vallavolikogu 23.01.2018 määrus nr 18 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel“.

  (3) Määrust rakendatakse alates 01.07.2022.

Taivo Kirm
Volikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json