Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kanepi valla 2022. aasta esimene lisaeelarve

Kanepi valla 2022. aasta esimene lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2022, 34

Kanepi valla 2022. aasta esimene lisaeelarve

Vastu võetud 16.06.2022 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Kanepi valla põhimääruse § 36 lõike 1 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Kinnitada Kanepi valla 2022. aasta esimene lisaeelarve vastavalt Lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Piret Rammul
volikogu esimees

Lisa Koondeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json